« Previous entry | Home | Next entry »

FeedYes: RSS feeds for any content

feedyes.gif
FeedYes is a new service that creates RSS feeds for sites that don't have any. Type in the URL of any page on the web, and FeedYes.com generates a valid feed in less than a minute, the company asserts.

FeedYes is from the same Netherlands company that created FeedXS, which allows people to create feeds absent a blog or other web site. (Tech Crunch post here.)

Business model? The service is free. But developer Jeroen Bertrams tells us that "if the service does attract enough users, we imagine asking a small fee for the service in the future for heavy users, e.g. people who create 50 or more feeds using our service. Most of the service will surely remain free however.''

Seems to us there are other players in the space already, no?


Trackbacks
TrackBack URL for this entry:
http://www.siliconbeat.com/cgi-bin/mt331/mt-tb.cgi/1196

Links to blogs that reference this entry:


Comments

> Seems to us there are other players in the space already, no?

http://feed43.com/

Igor on March 8, 2006 9:50 AM
Comment link

Other players are unreliable too often. Perhaps this service will work and stay up. My faves right now are feedfire.com, whatzwot.com and mail2rss.com for catching email newsletters by RSS.

Marshall Kirkpatrick on March 8, 2006 10:10 AM
Comment link

Hallo!

Ik ben een vierdejaars communicatiestudente aan de Hogeschool voor Economische Studies te Amsterdam en wil mijn afstudeeronderzoek wijden aan RSS.

Mijn onderzoeksvraag heeft betrekking op hoe RSS toegepast kan worden door communicatie- en martketingmanagers om beter te voorzien in de informatiebehoefte van de verschillende publieksgroepen.

Ik wil hierbij aandacht besteden aan online trends, de adoptiecurve (waarom maken nog zo weinig mensen gebruik van de mogelijkheden van rss), hoe kunnen budgetten ingezet worden voor RSS, etc.

Hieronder een schets van de huidige en gewenste situatie.

Huidige situatie

- RSS wordt nog in onvoldoende mate toegepast door het bedrijfsleven en door internetgebruikers (adoptie curve)
- Gebruikers zijn zich nog onvoldoende bewust van de mogelijkheden van RSS
- Ondernemingen bieden 1 rss-feed aan, er is dus geen sprake van segmentatie op basis van informatiebehoefte (objectief/subjectief/neutraal/opini•À¸rend)
- Communicatie- en marketingmanagers laten kansen liggen door onvoldoende gebruik te maken van de mogelijkheden van RSS (voorbeelden van bedrijven die budgetten inzetten voor social commerce en de ondersteunende werking van RSS, viral marketing)
- Communicatie tussen ict•À¸ers en gebruikers (vaktaal, taalkloof, negatief imago •À¸nerds•À¸ freaks•À¸)

Gewenste situatie

- Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten informatie op basis van mate van objectiviteit
- Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende publieksgroepen op basis van hun informatiebehoefte
- Als organisatie en communicatiemanager ken je je doelgroep en weet waar ze zich begeven op het internet en welke informatie ze graag willen
- RSS raakt ge•À¸ntegreerd bij een breder publiek

De onderzoeksvraag en deelvragen

Hoe dienen communicatie- en marketingmanagers om te gaan met RSS om hun verschillende publieksgroepen te voorzien in hun communicatiebehoefte?

Type onderzoek:

Het betreft een combinatie van discriptief en exploratief onderzoek

Discriptief onderzoek = een concreet verschijnsel zo goed mogelijk beschrijven (chronologie, deelnemers aan de discussie en gegevens verzamelen).

Exploratief onderzoek = je exploreert of onderzoekt enkele aspecten van een verschijnsel en je stelt een paar hypothesen op om een beter inzicht in het verschijnsel te krijgen.

Mijn hypothese is dat op basis van informatiebehoefte een apart profiel is te ontwikkelen en dat hierop inspelend bedrijven een aparte feed voor verschillende publieksgroepen zouden moeten aanbieden.

Deelvragen:

q Is de informatie neutraal of opini•À¸rend?
q Welke informatiebehoefte hebben de verschillende publieksgroepen?
q Kan er gesegmenteerd worden op basis van informatiebehoefte?
q Welke bijdrage kan RSS leveren aan communicatie- en marketingactiviteiten ?
q Hoe past RSS binnen social commerce?
q Hoe wordt RSS door het bedrijfsleven toegepast?
q Wat is de ROI van RSS?
q Welke rol speelt user generated content bij RSS?
q Hoe kan ervoor gezorgd worden dat meer mensen gebruik gaan maken van RSS?
q Hoe kan RSS bijdragen aan informatie- en kennismanagement binnen een organisatie (intern) en daarbuiten (extern?)
q Draagt RSS bij aan beeldvorming over organisatie? (imago/reputatie)
q De rol van tagging.

Vaktermen:
Publieksgroepen
RSS
Informatiemanagement
Social commerce
ROI van RSS
User generated content

Doelstelling:
Aanbevelingen doen voor marketing & communicatieprofessionals wat betreft het gebruik van RSS en de segmentatie van de online doelgroepen op basis van informatiebehoefte en online mediagebruik

Mijn vragen aan jullie:

1) Heb je interesse in dit onderzoek?
2) Heb je informatie voor dit onderzoek?

Alvast dank!

Els Wijnstekers

Els on March 9, 2006 4:41 AM
Comment link
Post a comment
Remember personal info?